Το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών έχει διαπιστευθεί από την Εθνική Υπηρεσία Κύπρου με τη διαπίστευση Erasmus+ Youth Accreditation, από το 2022 μέχρι και το 2027. Με τη διαπίστευση αυτή, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας πλαίσιο μαθησιακών κινητικοτήτων και δραστηριοτήτων, με σκοπό να επιτρέψουμε σε όσους συμμετέχουν σε διεθνή και ευρωπαϊκά έργα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ ή Ευρωπαϊκο Σώμα Αλλελεγγύης (ΕΣΑ) και σε όσους εργάζονται με νέους, να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους και «καλές πρακτικές», να συνδεθούν με τους συναδέλφους τους στο εξωτερικό και να αναπτύξουν κοινές δραστηριότητες για τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας για εθελοντικά έργα.

Μείνετε ενήμεροι για την εξέλιξη των μελλοντικών μας έργων!

Κεφάλαιο 1

Το «Volunteer Management Enhanced (VOLU.M.E)» είναι ένα έργο που περιλαμβάνει μία Εκπαίδευση (A1), μια πρακτική φάση και ένα Σεμινάριο (A2) που εστιάζει στην προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγνώριση των ατόμων που δουλέυουν με νέους, τη βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης εθελοντισμού, την καθοδήγηση και την ένταξη νέων και την προώθηση της μη τυπικής μάθησης.

Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στη βελτίωση της εθελοντικής εμπειρίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τις οργανώσεις υποστήριξης, φιλοξενίας και συντονισμού, τα άτομα που εργάζονται με νέους νέους, τους εθελοντές και τους μέντορες, μέσω της δημιουργίας συνδέσεων και συνεργασιών, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης και της δημιουργίας εργαλείων και νέως καλών πρακτικών. Αναμένουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά, να υποστηρίξουν τις οργανώσεις τους και την υλοποίηση έργων στο μέλλον.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες θα έχουν επίσης μια ματιά στο Competence Model for Youth Workers of Salto, συνδέοντάς το με τις ανακοινωμένες δραστηριότητες.

Volu.M.E Seminar 2023

<https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpolitistikoergastiriagionomologiton%2Fposts%2Fpfbid0hJgh8zX2SgeSxJofbSmApfj2RjmdLVLw4XMQzeRcG44wbACowo5Z4ACcwxxR4tE6l&show_text=true&width=500>

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Leave a comment

Subscribe

Εγγραφή

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε σχετικά νέα και πληροφορίες. Subscribe to receive information.

    Copyright © 2024 by Cultural Workshop Ayion Omoloyitwn. All rights reserved.