Ευρωπαϊκά Εθελοντικά Προγράμματα σε σχολεία και κοινότητες

Το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών εργάζεται ως φορέας προώθησης του Ευρωπαϊκού Εθελοντισμού, εξυπηρετώντας κυρίως σχολεία και κοινότητες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εμπλέκονται  εθελοντές από Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι συνεργάζονται με το Πολιτιστικό Εργαστήρι στις δράσεις του. Οι εθελοντές με την εκπαίδευση και καθοδήγηση του Πολιτιστικού Εργαστηρίου στηρίζουν τα σχολεία και τις κοινότητες στις δικές τους ανάγκες.

Προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν το 2019 και 2020.

World Wide Village -Πρόγραμμα στήριξης μικρών κοινοτήτων για συλλογή παραγωγής και αγροτικών εργασιών Αύγουστος – Οκτώβρης 2019 – Απρίλιος – Ιούνιος 2020  Αύγουστος – Οκτώβρης 2020 – Κοινότητες Γιαλιά, Λυσός, Πεδουλάς

Turtle Run – Πρόγραμμα στήριξης διάσωσης των προστατευόμενων χελώνων –  Αύγουστος – Νοέμβριος 2019 και Απρίλιος – Οκτώβριος 2020 – Πάφος

Education Volunteers – Πρόγραμμα στήριξης σχολικών μονάδων – Σεπτέμβριος – Ιούνιος 2019-2020 Λευκωσία (3 σχολεία), Δάλι

Environmental Volunteering – Πρόγραμμα στήριξης Περιβαλλοντικού Κέντρου Πεδουλά – επτέμβριος – Ιούνιος 2019-2020

 

Subscribe

Εγγραφή

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε σχετικά νέα και πληροφορίες. Subscribe to receive information.

    Copyright © 2024 by Cultural Workshop Ayion Omoloyitwn. All rights reserved.