Κατά την υλοποίηση του προγράμματος “Beacon of Values”, ένα έργο Στρατηγικής Συνεργασίας μικρής κλίμακας εντός του προγράμματος Erasmus+, εγκεκριμένο από την Εθνική Υπηρεσία Κύπρου, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε ένα απτό, μεταβιβάσιμο εργαλείο που θα χρησιμοποιείται κυρίως από εκπαιδευτικούς και άτομα που δουλεύουν με νέους, σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΜΚΟ, για τη δημιουργία βιωματικών εργαστηρίων με στόχο την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και την επικοινωνία όσον αφορά κοινές αξίες στην καθημερινή ζωή, προκειμένου να διαμορφωθούν στάσεις και δεξιότητες για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων, χρησιμοποιώντας δημιουργικές, καινοτόμες και μη τυπικές μεθόδους και δραστηριότητες μάθησης.

Το πρόγραμμα τοποθετεί τους συμμετέχοντες στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και βασίζεται στο ενδιαφέρον και τα κίνητρά τους για μια βαθιά και πολυεπίπεδη μαθησιακή προσέγγιση, δίνοντας έμφαση επίσης στη δική τους ευθύνη για τη μάθηση.

Τα τελικά αποτελέσματα θα είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση για την Εκπαίδευση Πολλαπλασιαστών σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ρουμανικά), ένα σχέδιο δραστηριοτήτων για τη χρήση του “Beacon of Values ​Tool Box” ​σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ρουμανικά) και 15 άτομα που θα εκπαιδευτούν ως πολλαπλασιαστές.

Αναμένουμε ότι το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή επίδραση μάθησης και εξέλιξης. Επιπλέον, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μια αλυσίδα ανταλλαγών όσον αφορά την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες, τις ιδέες και τις προοπτικές στον τομέα της εκπαίδευσης των νέων, καθώς οι συμμετέχοντες θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του έργου στις χώρες καταγωγής τους και στις τοπικές κοινότητες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, Κύπρος σε συνεργασία με το Pro Vobis – National Resource Center for Volunteering, Ρουμανία (http://www.provobis.ro/) και το Die Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW), Γερμανία (Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar), από 01/11/2021 έως 01/05/2023 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/), Στρατηγικές Συνεργασίες μικρής κλίμακας, με τον αριθμό σύμβασης: 2021-1-CY02-KA210-YOU-000029970.

KICK-OFF MEETING ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εναρκτήρια συνάντηση, η πρώτη διεθνή συνάντηση του έργου, πραγματοποιήθηκε στη Βαϊμάρη της Γερμανίας στις 18-20 Μαΐου 2022 και φιλοξενήθηκε από τον έταιρο οργανισμό EJBW (https://www.ejbweimar.de/). Οι τρεις εταίροι συναντήθηκαν για να ξεκινήσουν το σχεδιασμό και την προετοιμασία του προγράμματος. Για να μάθετε περισσότερα για την έναρξη του έργου διαβάστε το παρακάτω άρθρο και δείτε τις φωτογραφίες!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο, ρίξτε μια ματιά στην Πρόσκληση για Συμμετέχοντες παρακάτω!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ BEACON OF VALUES

Η Εκπαίδευση Beacon of Values πραγματοποιήθηκε στη Βαϊμάρη της Γερμανίας στις 19-26 Ιουνίου 2022 και φιλοξενήθηκε από τον έταιρο οργανισμό EJBW (https://www.ejbweimar.de/). Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί (νεολαίας) και άτομα που εργάζονται με νέους, από την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Γερμανία εργάστηκαν μαζί με την καθοδήγηση των δύο εκπαιδευτών, την Corina Pintea από τη Ρουμανία και τον Παναγιώτη Θεοδώρου από την Κύπρο. Για να μάθετε περισσότερα διαβάστε το παρακάτω άρθρο και δείτε τις φωτογραφίες!!! Επιπρόσθετα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πιο κάτω βίντεο με τις μαρτυρίες και εμπειρίες των συμμετοχόντων!

Beacon of Values

Οι έταιροι οργανισμοί

Το έργο Beacon of Values χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και έχει εγκριθεί από την Εθνική Υπηρεσία της Κύπρου

Leave a comment

Subscribe

Εγγραφή

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε σχετικά νέα και πληροφορίες. Subscribe to receive information.

    Copyright © 2022 by Cultural Workshop Ayion Omoloyitwn. All rights reserved.