Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στους νέους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες να οργανώσουν ένα σχέδιο αλληλεγγύης, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να εργαστούν στον τομέα αλληλεγγύης.

Subscribe

Εγγραφή

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε σχετικά νέα και πληροφορίες. Subscribe to receive information.

    Copyright © 2024 by Cultural Workshop Ayion Omoloyitwn. All rights reserved.