Η γειτονιά

Η δράση του Εργαστηρίου στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης των παιδιών της γειτονιάς των Αγίων Ομολογητών. Η γειτονιά – με κέντρο την εκκλησία- μια ιστορική γειτονιά λίγο έξω από τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας – χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική του τέλους 19ου αιώνα με τις αρχές του 20ού. Τη γειτονιά μας την ορίζουμε ως ο πυρήνας των Αγίων Ομολογητών που περιορίζεται στο τρίγωνο μεταξύ του Πεδιαίου, του προεδρικού και των λεωφόρων Δημοσθένη Σεβέρη και Γρίβα Διγενή.

Ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα φιλμάκι δημιουργία του Εργαστηρίου Κινηματογραφίας και Φωτογραφίας: Ο Πυρήνας των Αγίων Ομολογητών

Μια ξενάγηση στο χώρο μπορείτε να έχετε μέσω του προγράμματος Google Earth με τον υπερσύνδεσμο Αγίοι Ομολογητές: Αγίοι Ομολογητές (Με το λογισμικό Google Earth).

Μπορείτε επίσης να έχετε μια ξενάγηση εικονικής πραγματικότητας του πυρήνα των Αγίων Ομολογητών.

Subscribe

Εγγραφή

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε σχετικά νέα και πληροφορίες. Subscribe to receive information.

    Copyright © 2024 by Cultural Workshop Ayion Omoloyitwn. All rights reserved.