Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών | Συνδρομές
Συνδρομές

Οι συνδρομές για την συμμετοχή στα εργαστήρια είναι €30 το μήνα ή €90 το τρίμηνο για παιδιά και ενήλικες.
Για συμμετοχή και δεύτερου ή και τρίτου παιδιού της ίδιας οικογένειας στις πιο πάνω δραστηριότητες, το ποσό είναι €25 το μήνα.

Η συνδρομή αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορου ή στο Θεατρικό Εργαστήρι ή στο Breakdance ή και στα τρία Εργαστήρια μαζί.

 

Παρακαλούμε και επισημαίνουμε:

Για την εύρυθμη λειτουργία του Πολιτιστικού Εργαστηρίου, οι συνδρομές να καταβάλλονται στην αρχή του μήνα ή τριμήνου.

Για συμμετοχή και εγγραφή σε οποιαδήποτε από τα Εργαστήρια του Πολιτιστικού Εργαστηρίου είναι απαραίτητη η έκδοση Κάρτας Μέλους (€10 το χρόνο).