Διάλεξη “Η παιδεία ως βάση ολοκλήρωσης της προσωπικότητας κατά τον Αριστοτέλη” | Διάλεξη “Η παιδεία ως βάση ολοκλήρωσης της προσωπικότητας κατά τον Αριστοτέλη”

Διάλεξη “Η παιδεία ως βάση ολοκλήρωσης της προσωπικότητας κατά τον Αριστοτέλη”


 Το Πολιτιστικό Εργαστήρι διοργανώνει διάλεξη με θέμα:

“Η παιδεία ως βάση ολοκλήρωσης της προσωπικότητας, κατά τον Αριστοτέλη”

 
Ομιλητής Δρ. Άκης Ιεροδιακόνου

 

Αρχοντικό Ιεροδιακόνου 

Τετάρτη 25 Μαΐου στις 7:30 μ.μ.