Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών | Κάρτα Μέλους
Κάρτα Μέλους

Στο πλαίσιο λειτουργίας του χώρου έχει εκδοθεί κάρτα μέλους. Κάθε κάρτα έχει μοναδικό αριθμό και ισχυεί για ένα χρόνο (από Σεπτέμβρη μέχρι Αύγουστο).

Για κάθε παιδί και ενήλικα που συμμετέχει σε δραστηριότητες του Πολιτιστικού Εργαστηρίου εκδίδεται κάρτα μέλους του Πολιτιστικού Εργαστηρίου. Η Κάρτα Μέλους θα εκδίδεται από το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, για κάθε πρόσωπο χωριστά και θα αφορά το πρόσωπο που αναγράφεται στο πεδίο Όνομα.

Κόστος εγγραφής ανά έτος 10 Ευρώ.

Η κάρτα μέλους παρέχει τα πιο κάτω δικαιώματα: