Mακάμ | Mακάμ

Mακάμ


Παραδοσιακή Μουσική με τους Μακάμ

Αρχοντικό Ιεροδιακόνου

19 Μαρτίου 2011

8:30 μ.μ.

Είσοδος 10 Ευρώ

κρατήσεις 99263388

 makam