Free Bicycle Service | Free Bicycle Service

Free Bicycle Service


free Bicycle Service

06.2.2016

Σάββατο 10:00

Η Καντίνα μου σας προωθεί την χρήση ποδηλάτου στην πόλη και προσφέρει δωρεάν εργαστήρι συντήρησης και επισκευής του ποδηλάτου σας σε συνεργασία με ένα από τους μηχανικούς μας.

Επίσης, συλλέγουμε παλιά ή / και εγκαταλειμμένα ποδήλατα για να δοθούν σε άτομα που τα χρειάζονται περισσότερο. Σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, με λίγη αγάπη θα προσφέρει σίγουρα χαρά σε κάποιον.

Επικοινωνήστε για λεπτομέρειες στο 22 25678 2

ή ποδηλατήστε σε εμάς το Σάββατο 06/02.