Χριστουγεννιάτικα κάλαντα | Χριστουγεννιάτικα κάλαντα

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα


POSTER

21.12.2014 Κυριακή 15:30

και 23.12.2014 Τρίτη 18:30

Κοπιάστε να ακούσετε

τα παιδιά του Πολιτιστικου Εργαστηρίου να τραγουδούν

Ελληνικά και Κυπριακά παραδοσιακά κάλαντα
με συνοδεία του σχήματος παραδοσιακής μουσικής του Πολιτιστικού Εργαστηρίου

την Κυριακή στο Αρχοντικό Ιεροδιακόνου ώρα 15:30

και την Τρίτη στην Οδο Χριστουγέννων ώρα 18:30

Περισσότερες πληροφορίες
22 256782