Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών | Archivo por Categoria | Ευρωπαϊκά Προγράμματα
“To ACT or not to ACT – is THIS the Question?” 3.1. Training Course Lefkosia, Cyprus 19–26 November 2012

Promotion and exploration of active youth participation in […]

Captain Culture

Captain Culture- Creativity in Intercultural Learning Training course, […]

Training Course (Youth in Action, 3.1)

Training Course (Youth in Action, 3.1) Art for […]

The story of EVS volunteers in Cyprus … or how did we paint, film and photograph our life for 10 months

The story of EVS volunteers in Cyprus … […]

Ανακαλύπτω την Ευρώπη

“Ανακαλύπτω την Ευρώπη”  μια σελίδα του Πολιτιστικού Εργαστηρίου […]

EVS D.O.T.COM II

Μετά από έγκριση απο το πρόγραμμα “Νεολαία σε […]

Ocarina – Μουσικά όργανα στο πρόγραμμα

Στο Πρόγραμμα Ocarina οι μουσικοί μας χρησιμοποιούν και […]

Ocarina- Εκδηλώσεις Κύπρος 2012/ Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη

Ocarina – Πρόγραμμα «Πολιτισμός»(2007-13) – Εκδηλώσεις Κύπρος 2012 […]

Ocarina- Εκδηλώσεις Κύπρος 2012/ Αρχοντικό Ιεροδιακόνου

Ocarina – Πρόγραμμα «Πολιτισμός»(2007-13) – Εκδηλώσεις Κύπρος 2012 […]