Εθελοντισμός στη Ρουμανία | Εθελοντισμός στη Ρουμανία

Εθελοντισμός στη Ρουμανία


Theme of the project: youth participation, active citizenship, European Youth Capital

When?: February 2015 – September 2015 (8 months)

Where?: in Cluj-Napoca European Youth Capital in 2015

Coordinating organization: Cluj-Napoca Volunteer Centre (2012-RO-19)