Αφηγήσεις γυναικών | Αφηγήσεις γυναικών

Αφηγήσεις γυναικών


Αφηγήσεις Γυναικών

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο Κυριακή στις 18:00

Αφηγήσεις γυναικών.
Μια διασκευή των 18 αφηγήσεων της Νίκης Μαραγκού.
Πρεμιέρα 26 Σεπτεμβρίου, 18:00, Αρχοντικό Ιεροδιακόνου,
Πολιιστικό Εργαστήρι Αγ. Ομολογητές.

Αφηγήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο Κυριακή στις 18:00

Πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 – Τελική αφήγηση στις 16 Οκτωβρίου 2016